Kullanım Şartları

Legrin LLC ("DenizAmerikada.com") tarafından sağlanan paket gönderme ve takip internet sitesini kullandığınızda, aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız.

 1. DenizAmerikada.com kullanıcılarına paketlerini gönderebilecekleri bir Amerika adresi verir. Bu adres Clifton, NJ'dedir.
 2. DenizAmerikada.com kullanıcılarının paketlerini yukarıda belirtilen adreste alır, kullanıcının talebine gore düzenler, paketleri birleştirir ve kullanıcının ülkesindeki adresine o ülkenin iş saatleri içinde gönderir.
 3. DenizAmerikada.com kullanıcısı, paketin alınması, gönderilmesi sırasında doğacak her türlü vergi, gümrük vergisi, servis bedeli, taşıma bedeli, gibi ücretleri ödemekle yükümlüdür.
 4. DenizAmerikada.com kullanıcısı internet sitesinden aldığı servisler için doğacak her türlü servis bedelinin kredi kartından tahsili için Legrin LLC'yi yetkili kılar.
 5. Gönderim bedeli, paketin ağırlığına ve hacmine göre hesaplanır ve kullanıcı "Paketi Gönder" emri vermeden önce internet sitesinde kullanıcıya bildirilir.
 6. DenizAmerikada.com kullanıcılarının paketlerini 30 gün süre ile ücretsiz depolar. 30 günü aşan beklemelerde kilo (kg.) başına aylık $5 ücret alınır. Paket depolama toplamda 75 günü aşamaz. 75 günden daha fazla bekleyen paketler, kullanıcıya 75 gün ihbarı verildikten 5 işgünü sonra kullanıcının kayıtlı adresine kargo bedeli kullanıcının kredi kartından tahsil edilerek gönderilir.
 7. Kargo ücretleri paketlerin terazi ağırlığına gore hesaplanır. Büyük ve hafif paketlerin kargo ücretleri hesaplanırken hacimsel ağırlık göz önüne alınabilir. Hacimsel ağırlık paketin en, boy ve yükseklik ölçülerinin çarpılıp 139'a bölünmesiyle elde edilen değerdir. Hacimsel ağırlık terazi ağırlığından büyükse paketin kargo ücreti hacimsel ağırlıktan hesaplanır.
 8. Paket sigortalama bedeli, paketin bildirilen değerine göre hesaplanır. Sigorta bedelleri kullanıcı "Paketi Gönder" emri vermeden önce internet sitesinde kullanıcıya bildirilir.
 9. Her iki taraf da bu sözleşmeyi, yazılı olarak bildirmek koşuluyla (elektronik posta, faks ya da posta yoluyla) iptal etme hakkına sahiptir.
 10. DenizAmerikada.com, üyeliğini iptal eden kullanıcıların posta kutularındaki paketlerini satıcılara geri gönderme ya da imha etme hakkına sahiptir. Üyeliğini iptal etmiş kullanıcılar için kargo ücretleri sitede yayınlanan kargo ücretlerinin iki katı olacak şekilde uygulanır.
 11. Kullanıcı satın aldığı DenizAmerikada.com servisleri için 30 günden daha fazla süre ödeme yapmaz ise DenizAmerikada.com üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. DenizAmerikada.com bu kullanıcıların posta kutularındaki paketlerini satıcılara geri gönderme ya da imha etme hakkına sahiptir. Bu durumda kullanıcı posta kutusundaki paketlerin geri gönderimi ya da imhası ile ilgili hiçbir hak iddia edemez.
 12. Gecikme bedelleri: Ödeme tarihinden 30 gün geçen ödenmemiş servis ücretleri için $10 ve aylık %8 gecikme faizi uygulanır. Bu faiz bedeli ödemenin geciktiği her ay için tahsil edilecektir.
 13. DenizAmerikada.com üyeliği, site üzerinden üyelik kaydı yapıldığı an başlar. Amerika adresinin kullanıcı tarafından kullanılması bu kullanım şartlarının kabul edildiğini ve sitede verilen her türlü hizmet için tahsil edilecek hizmet bedellerinin kullanıcının kayıtlı kredi kartından yapılabileceğini gösterir.
 14. DenizAmerikada.com kullanıcısı hem Amerika'nın hem de kendi ülkesinin belirlediği bu siteden aldığı servisle ilgili olabilecek tüm kanunlara uymakla yükümlüdür. DenizAmerikada.com kullanıcısı hiçbir şekilde bu siteyi, yasak ya da kanun dışı ürünleri göndermek için kullanamaz. Gönderilen paketlerle ilgili doğabilecek her türlü yasal sorun ve bu sorunlardan kaynaklanabilecek cezalar tamamen kullanıcının sorumluluğu altındadır.
 15. DenizAmerikada.com kontrolü dışındaki hizmet kesintilerinde (Elektrik kesilmesi, haberleşme şebekesi ya da uydu bağlantı kesintileri, vb.) DenizAmerikada.com servislerinin kullanılamaması nedeniyle dosya, bilgi ya da belge kaybından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 16. DenizAmerikada.com kullanıcısı, DenizAmerikada.com'a üye olarak, kayıtlı e-posta adresine pazarlama, kampanya, bilgilendirme ve hizmetle ilgili her türlü iletişimin elektronik ileti ve SMS olarak gönderileceğini kabul eder. Kullanıcı isterse, DenizAmerikada.com hesabına giriş yaptıktan sonra "Hesabım" sayfasında" Alışveriş bülteni istiyorum" ve/veya "SMS istiyorum" kutucuklarındaki tikleri kaldırarak değişiklik yapabilir ya da DenizAmerikada.com'a email ya da telefonla tercihini iletebilir.
 17. DenizAmerikada.com kullanım şartlarını değiştirme, kaldırma, ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Lütfen kullanım şartlarını belirli aralıklarla gözden geçiriniz. Siteyi kullanmaya devam etmeniz güncellenen kullanım şartlarını da kabul etmeniz anlamına gelecektir.
 18. Amerikan kanunlarına gore suç sayılabilecek herhangi bir kullanım sonucu oluşabilecek yasal yükumlülüklerin tamamı DenizAmerikada.com kullanıcısına aittir.
 19. Üyelik iptali için taraflardan birinin yazılı talebi gelmedikçe üyelik aktif kalır.